Menu Close

An Khê quan tâm phát triển sản phẩm OCOP

(GLO)- Với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, nhiều hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tích cực đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Hiện nay, toàn thị xã đã có 6 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh.

Read More »